Σας ενημερώνουμε ότι τα εργαστήρια του ding ακολουθούν τις επίσημες σχολικές αργίες. Ειδικότερα για τη χρονιά 2021 – 2022, τις παρακάτω ημερομηνίες τα απογευματινά εργαστήρια δεν θα πραγματοποιηθούν.

  • Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

  • Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

  • Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 έως και Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022 (Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς)

  • Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 (Καθαρή Δευτέρα)

  • Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

  • Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 έως Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 (Διακοπές Πάσχα)