Εργαστήρια

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων του ding για την περίοδο από Οκτώβριο 2018 έως Ιούνιο 2019.