Κηροπήγια από ορειχάλκινα εξαρτήματα σωληνώσεων. Επιλέξτε το συνδυασμό.

Υλικά
: επιχριωμένος σωλήνας χαλκού / ορείχαλκος συμπίεσης
Διαστάσεις: ύψος 22,5cm X 27,5cm πλάτος X βάθος 15cm