Στήριγμα με ανάκληση για κάθε tablet και iPad, εμπνευσμένο από το στήριγμα του ποδηλάτου, ιδιαίτερα ανθεκτικό.

Yλικό: πλαστικό