Ο πλαστικός αποθηκευτής καλωδίων που μαζεύει στην κοιλιά του έως και 12 μέτρα καλώδιο μαζί με το πολύμπριζο για να μην είναι μέσα στη μέση.